Autor Téma: Hnědá velmoc  (Přečteno 563 krát)

Offline luba

  • 101 a více
  • *****
  • Příspěvků: 1 067
  • Karma: 4
Hnědá velmoc
« kdy: Března 22, 2020, 20:32:21 »
Hnědá velmoc


Ostrov Robinsona Crusoe se těší stálé prosperitě. Všichni se shodují na tom, že největší zásluhu na tom má neutralizační látka IN a IN Trading. Při severním pobřeží se sice nachází malé ložisko ropy, ale to je zanedbatelné proti tomu, co pro tuto zemi znamená právě neutralizační látka IN a již zmíněný IN Trading. Nebýt těchto hnacích motorů zdejší ekonomiky, byl by tento trpasličí stát v Karibiku bezvýznamný. Právě díky neutralizační látce IN dosahuje bohatství dvojnásobek Saudské Arábie a Kuvajtu, jejichž příjmy plynou z ropy.
To vše podněcuje ostrovany k nápadům v této oblasti.  Nutno podotknout, že Ostrov Robinsona Crusoe ač bohatý,nedává toto své bohatství okázale na odiv. Lidé se zde snaží žít tradičním způsobem, jsou skromní, zisky jsou investovány do budoucnosti a na pomoc jiným zemím.
Jedním z odvětví, které taktéž vede k prosperitě ostrova je zpracovávání zneutralizovaných lidských produktů a to moči k léčebným, kosmetickým a potravinářským účelům a stolici hlavně ke hnojení. Existuje zde celý zpracovatelský průmysl, týká se to workbótů, linek na zpracovávání těchto produktů na plážích a těch mobilních v domácnostech.
Když jednou jednal král Ostrova Robinsona Crusoe s velvislancem Jihoafrické republiky Rodem Delonem, ten mu v žertu řekl: „Vaše země prosperuje, my jsme také na tom dobře díky zlatu, které musíme tvrdě kutat ze země, ale ten váš ostrov je ekonomicky na výši díky něčemu, co bylo dříve opomíjeno a dokonce tabuizováno, každý to zlato vlastně nosíme v sobě“. Král George Crusoe se rozesmál: „Vy jste to vystihl, ano, je to vlastně něco, co je v nás a jde z nás“ a oba si připili lahodným karibským rumem.
V tom velvislanec sáhl do kapsy a něco z ní vyndal. „Dar pro Vás“ a podal mu zlatou cihličku, na níž bylo vyraženo jméno Robinson Crusoe. „Velmi jste mne potěšil“ řekl král George a mile se na svého hosta usmál. Král George Crusoe potěžkával zlatou cihličku, rozhodl se, že ji zařadí do státního pokladu.
Ještě dlouho oba jednali. Výsledkem bylo několik smluv včetně kontraktu na vybudování továren na výrobu neutralizační látky IN a na zpracovávání zneutralizovaných lidských produktů v Jihoafrické republice. Jednání proběhla velmi hladce. Když se oba loučili, řekl král George Crusoe: „zlato se jednou vyčerpá, ale to, s čím pracujeme my, pokud bude lidstvo lidstvem, kálet se musí, tak, že zdroje nevyschnou“. Oba se tomuto jeho žertu upřímně zasmáli a připili si další skleničkou rumu.
„Velice hezká cihlička“ pochválila královna Blanka dar velvislance Jihoafrické republiky. „Cos mu dal Ty“? Dotázala se krále. „Chytrý nočník, velmi se mu líbil“ odpověděl král George. Královna Blanka potěžkávala zlatou cihličku. Král George jí povyprávěl o jednáních s diplomatem. „Bavili jsme se o zneutralizovaných lidských produktech“ řekl: „shodli jsme se na tom, že hovínka jsou rovnocenná se zlatem“. „Ta cihlička je nádherná, tak mne napadá, což, kdyby se ze zneutralizované stolice vyráběly stejné, jako teď mám v ruce tu zlatou. Král George na ni zíral a pak řekl: „nebylo by to špatné, pokud se to podaří, zpestří to náš sortiment“.
Královna Blanka nad tím několik hodin přemýšlela. Vzala onu zlatou cihličku a vyfotografovala ji. Po té nastala mravenčí práce v programovacím systému Robinson Crusoe, který je velmi intuitivní. Brzy byl na světě program s názvem Excrement_gold.com. Ten umožňuje přetvořit zneutralizovanou stolici v cihličky stejné velikosti, jako ty zlaté. Ty jsou vyuužívány, jako hnojivo. Cena jedné cihličky činí 100 Peso Ostrova Robinsona Crusoe. Lucy Brownová z Potty Holdingu připadla na nápad software nainstalovat do chytrých nočníků. Po doladění a otestování byl plně provozuschopný a slouží i v ostatních ABDL pomůckách, jako jsou chytré kalhotky, plenky a podobně. Lze jej instalovat i jako aplikaci do počítačů a tabletů. Pokud na zneutralizovanou stolici uživatel zaměří fotoaparát, nebo webovou kameru, je tato přetvořena v ony cihličky velikosti těch zlatých. Na Ostrově Robinsona Crusoe tak vznikla stejnojmenná firma. Cena software činí 200 Dolarů, je součástí ABDL pomůcek, jejichž cena nebyla zvýšena. Kikina připadla na myšlenku opačné konverze, kdy lze cihličky změnit zpět na původní konzistenci.
Po novém roce odstartovala na Ostrově Robinsona Crusoe předvolební kampaň do poslanecké snněmovny. V polovině ledna se konely volby a strana plenkařů v nich opět zvítězila. „Tak, opět máme posraneckou sněmovnu“ komentoval to jednou u Miguela David. Tento vtip se na ostrově ujal a nikdo se nad ním nepohoršoval. Vítězná strana se opírala o přední ekonomy ostrova. Jejím heslem bylo: „Naše strana plenkařů bude méně slibovat a více dělat“ I toto si mnozí šprýmovní ostrované vyložili dvojsmyslně, je vidět, že mají smysl pro humor.
Humor ostrovanů a obzvlálště Čechů je velmi zemitý. Jednou František u Miguela zapěl:
„my myslíme jen na to,
kadíme hnědé zlato,
i když hodně lidí se nám směje,
každý ostrovan naň chválu pějě.
Zdrojem blahobytu jsou naše zadky,
my jdeme vpřed, nikoli zpátky“.
Tento jeho popěvek si získal popularitu. Davidova babička říkávala ve své bodré Hanáčtině: „ja, me ostrovani omime, jak se o nás na Moravě řiká oplist z hovna bič“.
V polovině minulého roku se sešel král George Crusoe s prezidentem Brazílie Bonsonárem. Ten byl zastáncem ekonomického růstu i na úkor přírody. Dal příkaz ke kácení pralesů, aby bylo možné získávat a vyvážet dřevěné uhlí. Král George Crusoe se při této schůzce stavěl kategoricky proti jejich likvidaci s tím, že deštné pralesy jsou plícemi světa. „A jak to mám udělat“ bouchl do stolu brazilský prezident, když král George Crusoe tvrdě obhajoval své. Pak dodal: „Myslíte to s tou ekonomikou země dobře, ale je třeba, aby nebyla poškozována příroda, což, kdyby se místo dřevem topilo lidskými a zvířecími zneutralizovanými produkty. Ty by se vysušily a udělaly by se z nich brikety a pelety“. „To nezní špatně“ řekl brazilský prezident. Byla podepsána smlouva mezi oběma zeměmi. V Brazílii vznikla firma Excrimentu Brasil. Ostrov Robinsona Crusoe do ní investoval 5000000000 Dolarů. Dřevěné uhlí bylo nahrazeno briketami ze zneutralizovaných lidských a zvířecích exkrementů, jeho typická vůně byla do nich zakomponována, tak, že zákazníci o nic nepřišli. Těžba dřeva poklesla na minimum a brazilský deštný prales tak byl zachráněn. V této firmě, která je akciovou společností si Ostrov Robinsona Crusoe ponechal 25 procent akcií. Pro Ostrov Robinsona Crusoe znamená další stu=pínek k prosperitě.
Akcie firem, které se těmito komoditami zabývají jsou velmi ceněné a jejich ceny vysoké. Král Ostrova Robinsona Crusoe, který se stal hlavním manažerem IN Tradingu a ostatních firem, které se zneutralizovanými produkty zabývají se zavázal svým akcionářům a to, jak těm ostrovním, tak i těm  mimoostrovním, že Ostrov Robinsona Crusoe, který vše řídí nebude spekulovat a poškozovat své akcionáře. Tento počin byl velmi kladně přijat, neboť na burzách se vyskytují spekulanti s různými komoditami. Ostrovu Robinson Crusoe se žertem říká hnědá velmoc. Ostrované jsou na tuto přezdívku velmi hrdí a snaží se tyto produkty, které přicházejí z nássamotných jak se patří využít.
Když jednou král George Crusoe hovořil s velvislancem Jihoafrické republiky, ten mu přinesl jako dar víno odtamtud. „Je velmi lahodné“ poznamenal král George.: „což, kdyby se toto víno hnojilo zneutralizovanou stolicí od nás z ostrova. Ta, jak jistě víte je vzhledem k jedinečnosti provozování ABDL aktivit nejvíce obohacená o endorfíny. Jihoafrické víno by bylo daleko žádanější ve světě“.
Tato metoda byla nejprve vyzkoušena na několika vinicích. Ukázalo se, že takto obohacené víno jde na odbyt. Brzy následovaly další vinařské firmy. Totéž se týkalo dalších světových vinařských oblastí a společností zabývajících se výrobou kávy. Ta má nyní po té, co je obohacena o endorfíny daleko lepší chuť, vůni a její účinky jsou daleko pozitivnější, než dříve. Zneutralizovaná stolice se tak stala vývozním artiklem Ostrova Robinsona Crusoe.
Pro co největší shromažďování zneutralizovaných lidských produktů byly upraveny kanalizační čističky tak, aby bylo tyto možné oddělit a zjistit hodnoty endorfínů. Na ABDL plážích to bylo zcela jasné, vše se zpracovávalo a to jak k domácímu použití, tak pro vývoz.
Jednou byla Kikina na pláži při Banánové zátoce. Užila si krásný den, při tom si řádně naplnila plavky. U jedné linky na zpracovávání zneutralizovaných produktů byla Nadine a u druhé Irka Cate. Kikina si povšimla odlišnosti. Zatím, co Nadine pracovala u linky s produkty, jak se říká na sucho, vše bylo vkládáno a zpracováváno tak, jak bylo, Cate pracovala s vodou. Když se jich na to ptala, bylo jí vysvětleno, že existují dvě metody zpracování a to takzvaná suchá, kdy se dělají brikety, balení do sáčků, krabic a podobně a mokrá, tato slouží k zálivce. „To je velmi zajímavé“ řekla Kikina. „Tak, že ty moje produkty budou zpracovány na sucho“? „To, co vysypeš z plavek ano, ale to, co se splaví při mytí zadečku se zachytí a je to využito na zálivku“ vysvětlovala ochotně Nadine.
„Holky, tak jsem dostala nápad, možná, že to je blbost“ řekla Kikina: „Ostrov Robinsona Crusoe má pro svou jedinečnost zneutralizovaných produktů, které jsou přírodní cestou obohaceny o endorfíny ochrannou známku. Tak mne napadlo, což je ještě více ochránit proti případnému zneužití a zfalšování“. „Jak toho chceš docílit“? Dotázala se se zájmem Nadine. „Napadlo mne sestrojit mobilní aplikaci. Zákazník by vyfotografoval balení zneutralizovaných lidských produktů, fotka by se přenesla do databáze a během několika sekund by se dozvěděl, zda se jedná o ty ostrovní, nebo o šmejd“. „To je slovo do pranice“ řekla Cate“ po práci se do toho pustím“.
Za dva dny sestrojila mobilní aplikaci s názvem Excriment_endorphin. Po otestování byla dána k dispozici. Její cena byla stanovena na 100 Peso Ostrova Robinsona Crusoe, Kikině a Cate z ní plynou provize každé 20 Peso Ostrova Robinsona Crusoe. Na Ostrově Robinsona Crusoe tak vznikla firma se stejnojmenným názvem a virtuálním serverem. Toto, nechť je příkladem toho, že i tak tabuizovaná věc se může stát pro lidstvo prospěšnou.
Závěrečná poznámka autora. Toto je ryze fantasy příběh, avšak kdo ví, zda se něco z toho v budoucnosti nesplní.
Uvádím příklad:
https://starty.cz/clanky/pribehy/dela-z-lidskych-exkrementu-uzitecnou-vec-palivo/
Konec příběhu.